Underkategori till rx7.se

rx7.se / Säkerhetsprodukter /

ID-kort och företagskort - seriline.se

Välkomna till Seriline. Vi tillhandahåller system för tillverkning av IDkort, parkeringskort, behörighetskort och tillståndsbevis av många slag med hög säkerhet och kvalitet. Det finns ett flertal olika slags idkort att välja bland. Med RFID kort (RadioFrekvens IDentifikation), sker avläsning via radiovågor utan någon fysisk kontakt med ditt kort. Den inbyggda transpondern i ditt RFID kort är uppbyggd av en antenn och ett chip. Informationen som finns lagrad i chippet läses av med hjälp av ett magnetfält runt kortläsaren. Tekniken kallas även beröringsfritt.
rfid-taggar, plastkort, kortskrivare, besökssystem

Kassaskåp och brandsäkra värdeskåp

Brandsäkra kassaskåp och värdeskåp används när det finns material som behöver skyddas mot framförallt stöld. Beloppsbegränsningarna gällande kassaskåp och värdeskåp är efter direktiv ifrån Försäkringsförbundet till samtliga försäkringsbolag. Brandsäkra dokumentskåp samt mappskåp är konstruerade för att skydda viktiga handlingar i pappersmaterial såsom pärmar, hängmappar eller dyligt mot brand. Säkerhetsskåp och Laptopskåp skall vara klassade SS3492 vilket är vad försäkringsbolagen kräver när man vill stöldskydda viktiga handlingar. Deponeringsskåp används för att deponera pengar.Deopneringsskåp finns i flera utföranden,. Nyckelskåp finns både som enklare och oklassade för effektiv nyckelhantering.

Underkategorier